دستورالعمل و شیوه‌نامه داوری همایش

کمیته علمی و راهبردی همایش در نظر دارد تا با ارائه شیوه‌نامه‌ای پیشنهادی، علاوه‌بر فراهم آوردن فرصت‌های برابر جهت ارائه‌ی آثار پژوهشی بر غنای مقالات علمی ارسالی بیافزاید. از این رو، در این شیوه‌نامه به اعلام موارد مهمی پرداخته شده است که عدم توجه به آن‌ها، می‌تواند موجب عدم پذیرش مقاله در مراحل دبیرخانه‌ای گردد. از همین رو، از پژوهشگران تقاضا می‌شود تا مفاد مندرج در این شیوه‌نامه را به دقت مطالعه و مقاله‌ی ارسالی خود را منطبق با این شیوه‌نامه تنظیم و ارسال نماید.

بدیهی است، عدم  توجه به موارد ذکر شده، امکان رد مقاله‌ی ارائه شده را علی‌رغم محتوای غنی آن، در پی خواهد داشت. بنابراین، خواهشمند است در رعایت این موارد نهایت توجه و دقت لحاظ شود:

1- ثبت نام و ارسال مقاله صرفا از طریق کنترل پنل

دبیرخانه همایش نسبت به پذیرش و داوری مقالاتی که خارج از سامانه مقالات (از طریق ایمیل) ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری نمی‌دهد.

2- ارسال چکیده و اصل مقاله همزمان با هم

دبیرخانه همایش نسبت به پذیرش و داوری چکیده مقالات هیچگونه ترتیب اثری نخواهد داد. بنابراین، پژوهشگران بایستی چکیده و اصل مقاله خود را در قالب یک فایل word 2010 در سامانه مقالات ارسال نمایند.

3- رعایت جزئیات ساختاری مقاله

الف) از پژوهشگران تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله خود، ساختار کلی (شکل ظاهری و جزئیات) آن را مطابق با راهنمای نگارش مقالات مندرج در سایت همایش تنظیم نمایند. تمامی جزئیات، اندازه حروف، نحوه درج اسامی، اندازه‌ی حاشیه‌ها و …. تماماً در آنجا ذکر شده است  (اندازه متن اصلی13، اندازه‌ی عناوین اصلی 14 زخیم، عناوین فرعی 13 زخیم، حاشیه‌ها از بالا5، از سایر طرفین 3 سانتی متر، و….)

ب) تمامی عناوین اصلی و فرعی با شماره‌گذاری مشخص شده باشند.

 1- عنوان اصلی

1-1- عنوان فرعی

1-2- عنوان فرعی

2- عنوان اصلی

ج) از درج عناوین لاتین، نظیر ارجاع به نویسندگان و پدیدآورندگان لاتین در متن اصلی اجتناب گردد. از این رو، بایستی ابتدا صورت ترجمه شده و کلمه‌ی آوانگاری آن به صورت فارسی در متن اصلی آورده شود و سپس در پاورقی معادل لاتین آن نوشته شود؛ «مثال جانسون (1980) بر این عقده است که ……….» برای مشاهده ‌ی نحوه‌ی ارجاع درون‌متنی به راهنمای نگارش مقالات مراجعه کنید.

د) نظام ارجاع دهی و درج «منابع و مآخذ» مطابق با دستورالعمل قالب نگارش مقالات (به شیوه APA نسخه 6) در پایان مقاله آورده شود.

ه) تمامی متون با رعایت نیم فاصله (- + Ctrl) نوشته شود و خطوط از یکدیگر فاصله نداشته باشند.

4- برخی از نکات محتوایی و علمی که رعایت آن بر غنای مقاله خواهد افزود.

(4-1) شاید بتوان عمده مقالات ارائه شده در همایش‌ها و مراجع علمی را در دو دسته کلی علمی – پژوهشی و علمی  ترویجی دسته‌بندی نمود که به اختصار به برسی عمده ویژ‌گی‌های هر یک می‌پردازیم:

  • مقالات علمی – پژوهشی: همانگونه که از عنوان این مقالات هم مشخص است، فرد در این نمونه‌ها ابتدا به بیان کلیات مرتبط با ایده خود در قسمت مقدمه می‌پردازد (با توجه به این مهم که مقاله ارائه شده مخاطب متخصص دارد نباید در مقدمه به بیان و تفضیل بدیهیات پرداخته شود). سپس مشخصا به بیان سوال، مسئله یا چالش مورد نظر خود پرداخته و با توجه به بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به رفع موضوع، تکمیل و یا ترمیم پژوهش‌های پیشین، به ارائه‌ی ایده خلاقانه و مبتکرانه خود می‌پردازد؛ به طوری که بتواند در ادامه با ذکر دلایل و کاستی‌ها و نقص‌های موجود در پژوهش‌های پیشین، اهمیت، ضرورت و بدعت پژوهش خود را به مخاطب به روشنی عرضه کند و از دل تحلیل‌ مستندات و ادله ارائه شده، بتواند ایده و فرضیه خود را در خصوص موضوع مورد بحث به اثبات رساند.
  • مقالات علمی – ترویجی: این دسته از مقالات عمدتاً با رویکرد ترویج، آموزش و عرضه مطالب و آخرین دستاوردهای علمی در حوزه‌های مختلف موضوع مورد بحث، در مراجع علمی مطرح می‌گردد. لازم به توضیح است ساختار این مقالات نیز به جز در قسمت تحلیل داده‌های گردآوری شده میدانی یا آزمایشگاهی، کاملا با مقالات علمی –پژوهشی هم پوشانی دارد. در این مقالات ایده‌های مطرح شده نیز بایستی نو و جدید بوده و با رویکرد افزودن دریچه‌های تازه به جامعه علمی پیش رو و یا رفع شبهات با بیانی روشن، نوشته شود. به عنوان مثال می‌توان آخرین دستاوردها و پژوهش‌هایی که در حوزه‌ای خاص در جوامع پیشرفته صورت پذیرفته به شرط تازگی برای جامعه بومی کشور، به شکلی علمی و درج تمامی جوانب از بیان مسائل و چالش‌های موجود مطرح شود. از این منظر مقالات علمی – ترویجی می‌توانند اطلاعات به‌روزی را در اختیار مخاطبین عمومی و تخصصی مباحث و موضوعات از رخدادها و طرح‌های کاربردی از سایر جوامع، عرضه کند و یا در مواردی به بازتعریف و بازنگری در مطالب عرضه شده پیشین با رویکرد تصحیح و روشن‌گری بپردازد.

(4-2) فارغ از قالب مقالاتی که بدان اشاره شد، تمامی مستندات، نقل‌قول‌های دیگران، مدعاهای مطرح شده، شواهد ارائه شده از پژوهش‌های پیشین و نظایر این‌ها بایستی به صورتی کاملاً مستدل و همراه با ارجاع مناسب به مشخصات کتابشناختی مقالات، کتب، پایان‌نامه‌ها و غیره (از جمله مشخصات نویسند‌ه(گان) و سال نشر در درون متن و مشخصات کامل اثر در قسمت انتهایی مقاله) باشد.

(4-3) محقق بایستی به روشنی به پرسش مطرح شده و جمع‌بندی مطالب بپردازد. متاسفانه در اکثر موارد در قسمت نتیجه‌گیری چکیده‌ای از مقاله آورده می‌شود اما در این قسمت بایستی به جمع‌بندی و پاسخ به نکته‌ای که در قسمت بیان مسئله مطرح شده پاسخ گفته شود.

در ادامه اکیداً توصیه می‌گردد از مقاله «صد ویژگی یک مقاله علمی- پژوهشي خوب» نوشته جناب آقای دکتر منصوریان در نگارش مطالب و مقالات خود بهره‌مند گردید.