قالب ارسال مقالات و چکیده مبسوط به همایش

مقالات فارسی (تمام متن)

با توجه به «نمایه‌سازی کلیه مقالات و چکیده‌های مبسوط پذیرفته شده (فارغ از نوع ارائه)» در پایگاه‌های علمی و استنادی، بدین وسیله از تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی انتظار می‌رود، جهت مساعدت در تسریع امور ویراستاری دبیرخانه به ویژه حفظ یکپارچگی ساختاری و نگارشی کلیه مقالات ارسالی به این همایش، آثار خود را صرفاً در قالب مشخص شده با توجه به موارد مندرج نگارشی و چیدمان مطالب (که به جهت راهنمایی آورده شده است) از طریق کنترل پنل شخصی و در قالب WORD 2010 به این همایش ارسال نمایند؛

** لازم به توضیح است دریافت اصل مقاله جهت تسریع در فرایند داوری، به صورت یکجا صورت می‌پذیرد، لذا از کلیه پژوهشگران تقاضا می‌گردد از ارسال چکیده مقالات به تنهایی اجتناب کنند.

 دانلود قالب مقاله فارسی

 دانلود قالب مقاله انگلیسی

.

چکیده مبسوط

در این همایش با توجه به محدودیت‌های احتمالی پژوهشگران و یا کمک به نشر ایده‌های نوآورانه و خلاقانه در گردهمایی‌های علمی، امکان نمایه‌سازی مقالات به صورت چکیده‌های مبسوط نیز فراهم گشته است؛

الف) جهت آن دسته از عزیزانی که بنا به دلایل و محدودیت‌های انتشار محتوای کامل پژوهش‌های خود، تمایل به ارسال مقاله به صورت چکیده مبسوط دارند، می‌توانند اثر خود را در قالب پیش‌بینی شده از طریق کنترل پنل شخصی و در قالب WORD 2010 به این همایش ارسال نمایند.

ب) ممکن است در فرایند داوری، مطالب ارائه شده در مقاله از سوی کمیته داوری تماماً مورد پذیرش قرار نگیرد؛ لیک از آنجا که همواره یکی از اهداف برپایی همایش‌های علمی، ارائه ایده‌ها و یافته‌های جدید و نوآورانه بوده است، ممکن است ایده و دیدگاه ارائه شده توسط کمیته داوران حائز شرایط مطرح شدن در همایش باشد. از این رو، پژوهشگرانی که مقالات آن‌ها به صورت چکیده مبسوط پذیرش شده است، بایستی مجدداً نسبت به تنظیم مطالب خود در قالب چکیده مبسوط، نسبت به ارسال مجدد آن و هماهنگی لازم با دبیرخانه اقدام مقتضی را صورت دهند؛

 دانلود قالب چکیده مبسوط