نمایه‌سازی تمام‌متن مقالات در پایگاه استنادی و اطلاعت علمی سیولیکا

بدین وسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران گران‌قدر در همایش می‌رساند، …

انعکاس خبری رونمایی (از پوستر) همایش ملی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و کاربردی زبان و ادبیات

آیین رونمایی پوستر همایش ملی پژوهش‌های میان رشته‌ای و کاربردی زبان و ادب…