انعکاس خبری رونمایی (از پوستر) همایش ملی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و کاربردی زبان و ادبیات

آیین رونمایی پوستر همایش ملی پژوهش‌های میان رشته‌ای و کاربردی زبان و ادب…

تست

راهنمای ثبت نام و ارسال مقالات به همایش

ضمن سپاس از حسن توجه اساتید، دانشجویان و کلیه پژوهشگران گرامی به شرکت …

دستورالعمل و شیوه‌نامه داوری همایش

کمیته علمی و راهبردی همایش در نظر دارد تا با ارائه شیوه‌نامه…

قالب ارسال مقالات و چکیده مبسوط به همایش

مقالات فارسی (تمام متن) با توجه به «نمایه‌سازی کلیه مقالات و…

نحوه شرکت و شیوه‌های ارائه و ارسال مقالات پژوهشگران به همایش

نحوه شرکت پژوهشگران در همایش نظر به برگزاری زمستانه این روی…

کنترل پنل

ثبت نام